Klub Sportowy "ZDROWIE"
05-816 Michałowice, ul. Św. Antoniego 2
tel. 602 617 018, 22 245 36 23, kszdrowie@onet.pl
www.fajnewyjazdy.pl

Bushi Dojo
www.bushidojo.info

Formularz

OBÓZ TRENINGOWO - WYPOCZYNKOWY
ZIMA 2019

1. Dane uczestnika:
Niezbędne w przypadku korzystania z opieki publicznej służby zdrowia oraz do ubezpieczenia.

Imię: Nazwisko:

Data urodzenia:
dzień: miesiąc: rok:

PESEL

Telefon do uczestnika w trakcie wyjazdu (jeśli posiada):

Adres zameldowania
Kod: Miejscowość:
Ulica i nr:

Dane rodziców (opiekunów, rodziny):

Imię rodzica 1 : Nazwisko rodzica 1:

Imię rodzica 2 : Nazwisko rodzica 2:

E-mail

Adres rodziców (opiekunów, rodziny) w czasie pobytu uczestnika w placówce:
Kod: Miejscowość:
Ulica i nr:

Telefon rodziców (opiekunów, rodziny) w czasie pobytu uczestnika w placówce
Numer 1: Numer 2:

 

2. Obóz - ankieta

wybierz wariant

OBÓZ Murzasichle 26 stycznia - 2 lutego 2019

Wariant KARATE - 1390 zł
Wariant bez programu (rodzice, osoby towarzyszące) - 1140 zł

TRANSPORT
z transportem
bez transportu (opłata mniejsza o kwotę 100 zł. Niższa opłata obowiązuje, jeśli rezygnacja z transportu nastąpi do 20 grudnia 2018. Informacje te należy przesłać mailem kszdrowie@onet.pl)

UWAGI:
- Zakwaterowanie (np.: nazwiska kolegów, z którymi chce mieszkać), [Priorytetem planu zakwaterowania jest wypełnienie wszystkich miejsc w ośrodku z zachowaniem powszechnie przyjętych norm obyczajowych na wyjazdach grupowych. Podane przez Państwa wskazówki ułatwią stworzenie planu, ale organizator nie może zagwarantować, że będą w całości uwzględnione.]
- Kieszonkowe (np.: 5zł/dziennie + 70zł na egzamin)

FAKTURA jeśli potrzebna

Dane nabywcy:

  • Osoba fizyczna: imię i nazwisko, adres, pesel (np: Anna Nowak, Warszawska 1, 05-400 Otwock 87091200998 tytułem np. uczestnik Jan Nowak)
  • Firma: Nazwa firmy, adres, NIP

Informacje zdrowotne: Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary.
Prosimy o podanie wszystkich ważnych informacji, które mogą być istotne podczas pobytu dziecka na obozie.

Informacje o specjalnych potrzebach: Informacja rodziców (opiekunów) o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

Upewnij się, że wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie.

Po wysłaniu formularza informacje o uczestniku zostaną wysłane do organizatora,
a system wygeneruje dokumenty do wydruku.

Zostaną wygenerowane dwa dokumenty:

  1. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku
  2. Deklaracja Członkowska KS Zdrowie na czas trwania imprezy

Specyfika uwarunkowań prawnych działania stowarzyszeń sprawia, że wygodniej jest zorganizować obóz dla członków Klubu niż dla osób z zewnątrz. Stad konieczność podpisania drugiego dokumentu czyli deklaracji członkowskiej KS Zdrowie. Kwota składki członkowskiej 200 zł, wymieniona w deklaracji, jest wliczona w Opłatę za obóz i nie zwiększa jej wysokości podanej we wcześniejszych informacjach. Opłacenie jej jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników.

Podpisane, papierowe dokumenty należy przekazać do swojego instruktora lub przesłać w formie skanu na adres e-mail kszdrowie@onet.pl do 10 stycznia 2019.

Zobacz również "Warunki uczestnictwa w obozach KS Zdrowie" dostępne na www.fajnewyjazdy.pl

PO WYPEŁNIENIU POWYŻSZEGO FORMULARZA KLIKNIJ "Wyślij",
potem wydrukuj wygenerowane dokumenty w formacie .pdf