Klub Sportów Walki BUSHI
05-400 Otwock ul. Warszawska 39
tel. 602 617 018, 22 245 36 23, fax (22) 398 88 01
www.fajnewyjazdy.pl

Bushi Dojo
www.bushidojo.info

Formularz

OBOZY TRENINGOWO - WYPOCZYNKOWE
LATO 2019

1. Dane uczestnika:
Niezbędne w przypadku korzystania z opieki publicznej służby zdrowia oraz do ubezpieczenia.

Imię: Nazwisko:

Data urodzenia:
dzień: miesiąc: rok:

PESEL

Telefon do uczestnika w trakcie wyjazdu (jeśli posiada):

Adres zameldowania
Kod: Miejscowość:
Ulica i nr:

Dane rodziców (opiekunów, rodziny):

Imię rodzica 1 : Nazwisko rodzica 1:

Imię rodzica 2 : Nazwisko rodzica 2:

E-mail

Adres rodziców (opiekunów, rodziny) w czasie pobytu uczestnika w placówce:
Kod: Miejscowość:
Ulica i nr:

Telefon rodziców (opiekunów, rodziny) w czasie pobytu uczestnika w placówce
Numer 1: Numer 2:

 

2. Obóz - ankieta

wybierz obóz oraz wariant

OBÓZ 1 - Jastrzębia Góra OW Diuna 23.06 – 6.07.2019

z rogramem - 2090 zł
bez programu (rodzice, osoby towarzyszące) - 1840 zł

OBÓZ 2 - Jastrowie OW Leśna Chata 28.07 – 9.08.2019

z programem - 1990 zł
bez programu (rodzice, osoby towarzyszące) - 1740 zł

TRANSPORT
z transportem
bez transportu (opłata mniejsza o kwotę 100 zł. Niższa opłata obowiązuje, jeśli rezygnacja z transportu nastąpi do 20 maja 2019. Informacje te należy przesłać mailem kswbushi@onet.pl)

UWAGI:
- Zakwaterowanie (np.: nazwiska kolegów, z którymi chce mieszkać), [Priorytetem planu zakwaterowania jest wypełnienie wszystkich miejsc w ośrodku z zachowaniem powszechnie przyjętych norm obyczajowych na wyjazdach grupowych. Podane przez Państwa wskazówki ułatwią stworzenie planu, ale organizator nie może zagwarantować, że będą w całości uwzględnione.]
- Kieszonkowe (np.: 5zł/dziennie + 70zł na egzamin)

FAKTURA jeśli potrzebna
Dane nabywcy: imię i nazwisko, adres, w przypadku firmy NIP
np: Anna Nowak, Warszawska 1, 05-400 Otwock
tytułem np. uczestnik Jan Nowak

Informacje zdrowotne: Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary.
Prosimy o podanie wszystkich ważnych informacji, które mogą być istotne podczas pobytu dziecka na obozie.

Informacje o specjalnych potrzebach: Informacja rodziców (opiekunów) o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

Upewnij się, że wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie.

Po wysłaniu formularza informacje o uczestniku zostaną wysłane do organizatora,
a system wygeneruje dokumenty do wydruku.

Zostaną wygenerowane dwa dokumenty:

  1. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku
  2. Deklaracja Członkowska KSW Bushi na czas trwania imprezy

Ze względu na to, że prawo wymaga jednoznacznego udokumentowania, ze uczestnicy obozu są w czasie jego trwania członami KSW Bushi, wszystkie osoby, które wezmą udział w obozie muszą podpisać deklarację członkowską KSW Bushi na czas trwania imprezy. Kwota składki członkowskiej 200 zł, wymieniona w deklaracji, jest wliczona w Opłatę za obóz i nie zwiększa jej kosztu podanego we wcześniejszych informacjach. Opłacenie jej jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników.

Podpisane, papierowe dokumenty należy przekazać do swojego instruktora lub przesłać w formie skanu na adres e-mail kswbushi@onet.pl do 4 czerwca 2019.

Zobacz również "Warunki uczestnictwa w obozach KSW Bushi" dostępne na www.fajnewyjazdy.pl

Najpierw klinknij "wyślij", potem wydrukuj wygenerowane dokumenty w formacie .pdf